Skip to content

johan van bever

advertentie
De aanpassingen aan de Oosterzeelse wegen ten behoeve van de fietsers verlopen tergend traag. Dat vindt het Lokaal Comité Veilig naar School Oosterzele. Vele actieve comitéleden van het eerste uur hebben intussen sinds jaren geen kinderen meer in het Oosterzeels onderwijs.

Voor 5 schoolomgevingen zijn akkoorden gesloten met het Vlaamse Gewest. Er is intussen gestart met het opstellen van plannen voor drie van deze schoolomgevingen, namelijk deze van Scheldewindeke en van de Keiberg. Doelstelling was dat Scheldewindeke werd aangepakt samen met de werken van Aquafin vorig jaar. Het stukje tussen de beek en het station is heraangelegd, de rest volgt zodra Aquafin Scheldewindeke heeft bereikt. Voor de Keiberg werd gemikt op de goedkeuring van de plannen in de zomer van 2008 om ten laatste begin 2009 de wegenwerken te kunnen starten. Momenteel zijn er momenteel nog geen plannen gekend.

Voor de andere herinrichtingen zijn momenteel geen streefdata gekend, maar het comité hoopt dat deze snel volgen.