Skip to content

johan van bever

advertentie
Bij ministerieel besluit is een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten opgemaakt. Daarop staat ook het gemeentehuis van Oosterzele als monument wegens de artistieke, historische en sociaal-culturele waarde.