Skip to content

johan van bever

advertentie
Nieuwe website voor Oosterzele
Het gemeentebestuur van Oosterzele heeft de vernieuwde gemeentelijke website voorgesteld.

De website is zowel grafisch, technisch als inhoudelijk vernieuwd. De site is volledig opgebouwd en ingevuld vanuit het standpunt van de gebruiker. Vroeger was er geen zoekfunctie en geen duidelijke structuur. Nu is die er wel.  Met deze website streeft de gemeente ernaar dat de drempel zo laag mogelijk gehouden wordt. Het moet een veel gebruikt kanaal worden voor verschillende doelgroepen.

De website biedt ook het e-loket aan, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. de burger kan voortaan zaken opvragen op het voor hem best passende moment. Er is geen kaartlezer nodig. Men krijgt op het einde van de handeling een uniek referentienummer waarmee men het eigen dossier kan opvolgen.

Een andere nieuwigheid is de verenigingenmodule. Iedere erkende vereniging heeft de mogelijkheid een eigen pagina te krijgen en te onderhouden. Voorlopig maken jeugd- en sportverenigingen daar al gebruik van. De andere verenigingen volgen.

Het gemeentebestuur rust niet op zijn lauweren want er is al een volgende actie ten behoeve van de communicatie met de burger aan de gang. Momenteel loopt er via de raden en commissies een enquête. In juni verwacht men de resultaten en kunnen die daarna verwerkt worden. Het gemeentebestuur is ook van plan om op activiteiten aan de bezoekers te vragen op welke manier of langs welk kanaal ze op de hoogte kwamen van de activiteit. Zo hoopt men een beeld te krijgen van de mediakanalen die vaak gebruikt, of precies minder frequent, gebruikt worden.

www.oosterzele.be