Skip to content

johan van bever

advertentie
Heel tevreden gebruikers in de bib
De gebruikers van de bibliotheek van Oosterzele zijn heel tevreden.

Dat blijkt uit een enquête over de klantvriendelijkheid en de werking in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en het Nederlandse Bureau Leemans. 265 gebruikers vulden het vragenformulier in.

De tevredenheid over het aanbod in de Oosterzeelse bib is meestal groot en ligt een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Een oud zeer vormt het gebrek aan parkeergelegenheid. De gemeente kan daar niets of zeer weinig aan doen. De Stationsstraat is immers een gewestweg.

De klantvriendelijkheid van de bibliotheekmedewerkers scoort hoog: 98% vindt dat je steeds snel en vriendelijk geholpen wordt (95% in Vlaanderen). De website kan de algemene goedkeuring wegdragen en wordt voornamelijk gebruikt om de catalogus te raadplegen of bibliotheekinformatie op te zoeken.

Gemiddeld kreeg de bib 8,51 op 10 op haar rapport. De grootste groep deelnemers aan de enquête is hoger opgeleid en vrouw.

Schepen van Cultuur Paul Cottenie is zeer ingenomen met het resultaat van dit onderzoek. Volgens hem is deze uitslag nauw verbonden met de (financiële) inspanningen die de gemeente zich getroost heeft om gedurende vele jaren te investeren in mensen en middelen voor de gemeentelijke bibliotheek.

Uit de deelnemers aan de enquête werden tien winnaars getrokken. Zij kregen elk een waardebon.