Skip to content

johan van bever

advertentie
De Depetatie van de provincie heeft het restauratiedossier voor de Windekemolen in Oosterzele goedgekeurd. Eerstdaags word de architect aangesteld. Meteen wordt ook de goedkeuring van het dossier gevraagd aan de administratie van het Vlaamse gewest en wordt de restauratiepremie aangevraagd. In de praktijk betekent dit een wachttijd van ongeveer drie jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van budget.

Pas na de toekenning van de subsidies kunnen de werken aanvatten. Verwacht wordt dat de start der werken dus in 2014 kan gegeven worden.

Op het bouwprogramma staan het demonteren en opnieuw plaatsen van de molen, het vervangen van onderdelen zoals gebinte, spoorstijlen en windpeluw, nazicht van onderdelen die beschadigd zijn door insecten zoals de steenlijst en de trap, het reconstrueren van de gedemonteerde staart en balkon, het herstellen van het gevlucht en het draaivaardig maken van de molen en het maalvaardig maken van een steenkoppel.