Skip to content

johan van bever

advertentie
De collectorwerken Oosterzele-Zuid (Balegem-Scheldewindeke) hebben de gemeente 3,2 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit de eindafrekening. In de oorspronkelijke begroting was 2,3 miljoen ingeschreven. De totale kostprijs waarin de bijdrage van de Vlaamse overheid ingerekend zit, bedraagt 8,1 miljoen euro.

De meerwerken werden toegelicht door het ontwerpbureau. Zo werd er ondermeer een nieuwe keermuur op het Stationsplein van Scheldewindeke gebouwd. In de Poststraat en de Driesstraat werd de riolering vernieuwd, de zijbermen in de Driesstraat werd verhard en op Sint-Martensdries werden speciale funderingswerken uitgevoerd.

Er kwam een middengeleider in de schoolomgeving. In de Meerlaanstraat kwam nieuwe riolering en wegenis. In Houte werd de ganse weg opgebroken en vernieuwd. De talud in Vrijhem werd verstevigd. Waterrad kreeg nieuwe riolering.

Oppositiepartij SVVO is steeds gevoelig voor meerwerken. Volgens Luc Verbanck zou het wenselijk zijn dat de meerkosten vroeger meegedeeld worden in plaats van enkel kennis te krijgen via de eindstaat.

Schepen van Openbare Werken Christ Meuleman stelt al enkele nieuwe projecten in het vooruitzicht waarvoor de ontwerpen binnenkort gemaakt worden. Dat zijn de collectorwerken in Moortsele, Landskouter en Anker. Projecten waar de gemeente verschillende jaren zoet zal mee zijn.