Skip to content

johan van bever

advertentie

De gemeenteraad van Oosterzele heeft de oprichting van een AGB, een autonoom gemeentebedrijf goedgekeurd. Voortaan zal het directiecomité van dit AGB beslissen over de exploitatie van infrstructuren bestemd voor culturele of sportieve activiteiten of voor ontspanning. Hietdoor komen thema's die hierin kaderen niet langer op de gemeenteraad maaar kan dat directiecomité aiutonoom beslissingen nemen. De gemeenteraad kan zich dan nog enkel uitspreken over de jaarlijkse dotatie.

Alleen Groen! verzette zich tegen de oprichting. Barbara Redant is het er niet mee eens dat het cultuur- en sportbeleid uit handen van de gemeenteraad gegeven wordt. Een AGB is volgens haar niet noodzakelijk, enkel nuttig omwille van de BTW-recuperatie. Bovendien wordt de democratie met de voeten getreden; Niet elke partij krijgt een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als eenmansfractie valt Groen! uit de boot. SVVO heeft 5 vertegenwoordigers, de CD&V-meerderheid heeft er 6.

De zittingen van de raad van bestuur gebeuren achter gesloten deuren.Het zal van de leden van de raad van bestuur afhangen of de collega-gemeenteraadsleden en de bevolking over de genoemde thema's nog iets te weten zullen komen.