Skip to content

johan van bever

advertentie

In december wordt het woordenboek van de Oosterzeelse dialecten gepubliceerd. Verschillende werkgroepen in de deelgemeenten van Oosterzele inventariseerden met prof. em. Johan Taeldeman duizenden dialectwoorden en uitdrukkingen. Het resultaat is het Woordenboek van de Oosterzeelse dialecten dat in december gepubliceerd wordt. Een 5.000 dialectwoorden zijn geïnventariseerd en hier en daar voorzien van beeldmateriaal.

Het boek is meer dan louter een inventaris. Johan Taeldeman situeert het Oosterzeels binnen het Vlaamse dialectlandschap en beschrijft uitvoerig de klankleer, de spelling en de beknopte spraakkunst van dit dialect. Het boek legt het talig erfgoed van het Land van Rode vast.

Men kan tot 9 november intekenen op het boek. Dat kan in het gemeentehuis van Oosterzele of in de bibliotheek in Scheldewindeke. Daar kan men dan het boek ook afhalen. Wie voorintekent op het boek betaalt 15 euro. De voorintekenaars worden opgenomen in het boekwerk. Daarna wordt het boek te koop aangeboden in het gemeentehuis, in de bibliotheek en in het Erfgoedhuis voor 17,5 euro.