Skip to content

johan van bever

advertentie

Het gemeentebestuur van Oosterzele kijkt uit naar mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te scheppen voor de sporthal en het gemeenschapscentrum dat volgend jaar in gebruik genomen wordt. Oppositiepartij SVVO had hiertoe een voorstel ingediend op de gemeenteraad. Filip Michiels en Guy De Smet vroegen, na hierover informatie ingewonnen te hebben bij de gemeentelijke administratie, de procedure te starten om dat te doen aan de overkant van de Windekekouter maar dat is wettelijk niet toegestaan. De gemeente denkt eerder aan het versnipperd landbouwgebied achter de sporthal.

Volgens SVVO is de parkeercapaciteit in en rond de sporthal onvoldoende zodra het gemeenschapscentrum open gaat en ook daar bezoekers met de wagen naartoe komen. Volgens Schepen Els De Turck (CD&V) is de gemeente daar al mee bezig. Dat staat al in het richtingevend gedeelte van het structuurplan. Daarin staat dat de sportzone verder uitgebouwd wordt, met alle nodige voorzieningen. Er komt een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van de site. Voorafgaand komt er een onderzoek naar alternatieve lokaties voor parkeergelegenheid en naar flankerende maatregelen voor de landbouw. Er werden al verkennende gesprekken gevoerd om de slaagkansen in het open ruimtegebied te toetsen. Het mag niet aan de overkant van de Windekekouter. Het is wenselijk om de parking in te planten aan dezelfde kant van de sportzone.

Gemeenteraadslid Filip Michiels (SVVO) is blij om te horen dat de gemeente er al mee bezig is maar vindt het vreemd dat er tijdens hoorzittingen en informatievergaderingen over het structuurplan daar met geen woord over gerept werd. Er is zelfs gezegd dat er geen extra parking nodig is. SVVO trok het voorstel terug in.