Skip to content

johan van bever

advertentie
48 Oost-Vlaamse basisscholen werden beloond voor Milieuzorg Op School (MOS). De Oost-Vlaamse logocommissie besliste op basis van de ingediende dossiers het eerste luik van het MOS-logo toe te kennen aan 15 Oost-Vlaamse basisscholen. 17 basisscholen, waaronder de Bernadetteschool uit Grotenberge, ontvingen het tweede luik. Ten slotte kregen 16 basisscholen uit de provincie Oost-Vlaanderen het derde luik. Dat was het geval voor ondermeer de Leefschool in Oosterzele. Daarbovenop verdienden nog eens 11 basisscholen de Groene Vlag.

Op dit ogenblik hebben 618 basisscholen uit Oost-Vlaanderen de MOS-milieubeleidsverklaring ondertekend. Daarmee gaven zij te kennen dat de school zich actief wil inzetten voor milieuzorg. De uitreiking van het eerste en tweede luik van de logo’s gebeurt provinciaal. Om praktische redenen en om het eenheidskarakter van het project te benadrukken, wordt het derde luik van de logo’s uitgereikt op Vlaams niveau.

Milieuzorg op school is een milieuzorgproject voor het basisonderwijs en secundair onderwijs. Het wil scholen helpen om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen, duurzaam milieuzorgsysteem uit te bouwen. Aandachtsvelden kunnen afvalpreventie, water, mobiliteit, energie of natuur op school zijn. Voor deze inspanningen kunnen scholen een dossier indienen om een logo te behalen.

Zowel het MOS-logo voor het basisonderwijs als het Groene Schoollogo voor het secundair onderwijs is een kwaliteitslabel en uiteraard een stimulans voor de scholen om op de ingeslagen weg verder te gaan. Het logo bestaat uit drie aparte luiken. Een school moet eerst logo 1 behalen voor ze kan streven naar logo 2, en logo 2 voor ze kan streven naar logo 3. Na logo 3 spoort MOS de scholen aan hun milieu-inspanningen vol te houden en zo de ‘Groene Vlag’ van ECO-schools te verdienen.