Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeenteraad van Oosterzele heeft een nieuwe stap gezet in de realisatie van een sociaal woonproject in het Groot Bewijk in Scheldewindeke. Zo werd beslist om twee percelen grond aan te kopen, met een gezamenlijke waarde van 904.000 euro. In het Groot Bewijk komt er naast sociale woningen ook een zorgcentrum.

De twee percelen kosten veel geld vindt gemeenteraadslid Barbara Redant van Groen!. Voor minder gaat het echter niet. Dat bedrag is vastgesteld door het Comité van Aankoop in zijn schattingsverslag antwoordt schepen Els De Turck (CD&V).  Bepaalde stukken van alle verworven gronden worden doorverkocht aan de Merelbeekse Sociale Woningen en de Kleine Landeigendom Het Volk. Op die manier kan een groot deel van het sociaal objectief gerealiseerd worden. In totaal moet Oosterzele beschikken over 106 sociale huurwoningen en 40 sociale koopwoningen, verspreid over verschillende sites.

De hele invulling van het project wordt vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat plan komt op de gemeenteraad van november. Daarna kan het openbaar onderzoek van start gaan.