Skip to content

johan van bever

advertentie

Op 14 december wordt de gemeenteraad van Oosterzele in het dialect gehouden. Dat kondigt schepen van Cultuur Paul Cottenie aan. De raadsleden kunnen alvast beginnen oefenen om hun tussenkomsten in het meest sappige Oosterzeels te houden. De aanleiding is het verschijnen van het woordenboek van de Oosterzeelse dialecten. Ook dat gebeurt in december.

Voorintekenen op het boek kan nog tot 9 november. Wie voorintekent betaalt 15 euro cash in het gemeentehuis van Oosterzele of in de bibliotheek of via overschrijving op rekeningnummer van de projectvereniging Viersprong Land van Rode 091-0181854-08 met vermelding van voornaam, naam en woonplaats en het aantal gewenste exemplaren. De voorintekenaars worden opgenomen in het boekwerk.

Het boek kan vanaf december afgehaald worden in het gemeentehuis of in de bibliotheek. Daarna wordt het boek te koop aangeboden in het gemeentehuis, in de bibliotheek en in het Erfgoedhuis voor 17,5 euro.