Skip to content

johan van bever

advertentie

Het gemeentebestuur van Oosterzele denkt aan een verkeersplateau op de Voordries. Op die manier moet het verkeer er vertraagd worden. Het gemeentebestuur organiseerde een hoorzitting voor de inwoners van de Voordries met de bedoeling de proefopstelling te beoordelen. Deze proefopstelling was opgesteld van augustus tot oktober en bestond uit een dubbele asverschuiving en een dubbele wegversmalling.

Aan de hand van reacties van bewoners, controles door het gemeentebestuur en controles door de politie werd een evaluatie gemaakt. De proefopstellingen kunnen niet behouden worden omwille van geplande particuliere bouwwerken in de straat. Het bestuur stelt de aanleg van een verkeersplateau ter hoogte van het kruispunt met de Vinkemolenstraat voor en denkt ook aan het invoegen van geschrankt parkeren tussen Geraardsbergsesteenweg en het aan te leggen plateau.

De inwoners onthalen het verkeersplateau positief. Het bestuur zal het plateau eind 2012 aanleggen. Omdat in het deel tussen Geraardsbergsesteenweg en het aan te leggen plateau aan de Vinkemolenstraat niet veel geparkeerd wordt, vragen de inwoners aan het bestuur om ook andere opties zoals afgebakende parkeervakken of een extra verkeersplateau te overwegen. Het bestuur zal de voorgestelde opties verder onderzoeken. De politie zal ondertussen verder streng controleren in de Voordries.