Skip to content

johan van bever

advertentie

De komen geen kunstateliers voor volwassenen in Oosterzele. Dat meldt het schepencollege van Oosterzele. Die schuift de schuld in de schoenen van de oppositie in de gemeenteraad. Sinds de zogenaamde muziekschool van Oosterzele een filiaal werd van de academie in Zottegem is er te weinig aanbod voor volwassenen. De cultuurraad onderkende onmiddellijk het belang van kunstzinnige vorming voor volwassenen en besloot met volledige unanimiteit om over te gaan tot de organisatie van “Kunstateliers” in Oosterzele.

Er zouden vrijwilligers worden gecontacteerd en in principe zou reeds op 1 januari 2012 een eerste aanbod voor volwassenen kunnen worden opgestart. 'Na mededeling van deze succesvolle evolutie op de gemeenteraad van 22 juni 2011 werd vanuit de oppositie verzet gevoerd. Enerzijds werd gezocht naar mogelijke juridische obstakels, anderzijds werden de potentiële vrijwilligers lesgevers benaderd en gevraagd om niet mee te werken aan dit project.'

De cultuurraad besloot toch door te zetten maar ziet daar nu van af. 'Het kwaad is geschied' lezen we in een mededeling. 'Vrezend voor een blijvende tegenkanting die mensen ervan zou weerhouden om zich in te schrijven voor de cursussen, haakten de bij aanvang enthousiaste vrijwilligers die met “Kunstateliers” wilden starten, af.'

Het argument van de oppositie is dat de cultuurraad geen kunstonderwijs mag geven. 'Maar het gaat helemaal niet om onderwijs' reageert burgemeester Johan Van Durme. 'Het gaat om gewone cursussen, geveven door mensen die iets van kunst kennen. Het is geen onderwijs. Je kan het ook een workshop noemen, zoals de bibliotheek computerlessen geeft. We wilden ook niet in concurrentie gaan met de academie in Zottegem en enkel cursussen geven die niet in het aanbod van Zottegem zitten. Maar de oppositie heeft het de grond in geboord.'