Skip to content

johan van bever

advertentie
De Gemeenteraad van Oosterzele is nu definitief samengesteld. Sinds de installatievergadering op 2 januari namen drie raadsleden afstand van hun mandaat omdat ze in de OCMW-raad gaan zetelen. Het zijn Linda De Vos, Els De Turck en Ivan Roelekens. De drie eerste opvolgers nemen hun plaats rond de tafel in. Dat zijn Koen Beeckman, Marc De Smet en Kristof Van Cauwenberghe. Els De Turck wordt als OCMW-voorzitter wel toegevoegd aan het schepencollege waardoor zij ook de gemeenteraden bijwoont met raadgevende stem.

De nieuw samengestelde gemeenteraad keurde meteen enkele wijzigingen aan de zone 30-regelgeving langs de gewest- en gemeentewegen goed.  Op het Dorp en de Keiberg in Oosterzele wordt de bestaande zone 30 aangepast naar aanleiding van de werken in de omgeving van De Leefschool. De drie schoolomgevingen Leefschool, IZOO en GILO in Oosterzele worden nu samengevoegd. De zone 30 begint op de Keiberg voor het kruispunt met Smissenbroek. De andere afbakeningen blijven onveranderd. Bijkomend zal ook de Groenweg volledig zone 30 worden. Deze snelheidsbeperking zal ook gelden in de woonwijken Vinkemolenstraat en Fazantenstraat.
In Gijzenzele krijgt de bestaande zone 30 in de Brielstraat uitbreiding met de Ravenstraat, Eksterstraat, Kraaienveldstraat, een gedeelte van de Kerkstraat, de Korte Brielstraat en het Sint-Bavoplein.
De woonwijk aan de site De Kluize in Scheldewindeke wordt ook opgenomen in de zone 30. Het gaat over de Sportstraat, Kluizestraat en de Vierbunderstraat. Aan de oversteek van de Finse piste in de Sportstraat komt een prefab verkeersplateau.
In Balegem verandert niet zoveel. Een klein deel van Kattenberg wordt zone 30, net als de Balegemstraat, Krekelberg, Pastorieberg, Poststraat en de Sint-Martensdries.