Skip to content

johan van bever

advertentie

CD&V/N-VA Oosterzele reageert op de beschuldigingen van Groen en SVVO dat de veriezing van de vertegenwoordigers in de intercommunales onwettig zou zijn omdat er geen leden van de oppositie werden verkozen. 'Het valt op dat de Groene raadsleden de wet door een Groene bril lezen' reageert het kartel bij monde van brurgemeester Johan Van Durme en schepen Jan Martens. 'De gemeenteraad is een door de kiezer democratisch samengesteld orgaan van 23 raadsleden. Een meerderheid van de raadsleden kozen tijdens de laatste gemeenteraadszitting een aantal vertegenwoordigers voor de intercommunales die niet tot de oppositie behoren. Groen verwijst naar een regeling in het decreet voor projectverenigingen terwijl er geen enkele voordracht voor projectverengingen op de gemeenteraad gebracht werd. Alsof men zou protesteren tegen peren terwijl het appelen. Deze legislatuur koos de CD&V/N-VA-meerderheid voor een voor Oosterzele nuttiger bovengemeentelijke samenwerking en maakte ze afspraken met gemeenteraadsleden in andere gemeenten van het werkingsgebied van de intercommunales. Dit heeft niets te maken de uitholling van het recht op vertegenwoordiging door de oppositie maar alles met de democratische regels die zeggen dat de meerderheid wettelijk beslissingsrecht heeft. In de raden van bestuur van de intercommunales moeten oppositieleden zetelen en dat zal ook zo zijn. Alleen zullen het deze keer geen Oosterzeelse oppositieleden zijn. We kunnen met grote zekerheid aannemen dat er met oppositieleden uit andere gemeenten sluitende en voor Oosterzele betere afspraken kunnen gemaakt worden.