Skip to content

johan van bever

advertentie

In Oosterzele wordt foutief parkeren voortaan strenger gecontroleerd en bestraft. Men richt zich naar de bestuurders die 'snel' even de kinderen willen afzetten of 'een brood gan halen' en die dan ergerlijk op het fietspad, het voetpad of de oversteekplaatsen parkeren. Omdat deze verkeersinbreuken vaak verkeersonveilige situaties veroorzaken, werd in samenspraak met de burgemeesters en het parket beslist om deze problematiek projectmatig aan te pakken. Na een sensibiliserende campagne in september is de politiezone Regio Rhode & Schelde intussen gestart met een repressief luik. Foutparkeerders zullen dan ook onverbiddelijk worden geverbaliseerd. Op die manier wil men een halt toeroepen aan dit sociaal onaanvaardbaar gedrag.