Skip to content

johan van bever

advertentie

De erkenning van de windhoos in Oosterzele als ramp is nog steeds niet verschenen in het Staatsblad. Zolang dit niet gebeurt, kunnen er geen schadedossiers ingediend worden.

De windhoos die op 5 februari 2013 over Oosterzele trok, werd op 4 oktober 2013 erkend als algemene ramp door de federale ministerraad. Getroffenen kunnen na publicatie in het Belgisch Staatsblad bij de dienst Rampenfonds een aanvraag tot financiële tussenkomst indienen. Om hen te helpen bij de administratieve kant van hun aanvraag, zullen Gemeente Oosterzele en Provincie Oost-Vlaanderen een zitdag organiseren. Om dat te kunnen doen, is het echter noodzakelijk dat de erkenning als ramp in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Dat is voorlopig nog niet gebeurd. Van zodra de publicatie verschenen is, zal de Gemeente alle slachtoffers die aangifte deden van schade na de windhoos, persoonlijk uitnodigen voor de zitdag.