Skip to content

johan van bever

advertentie

Bij Koninklijk Besluit van 15 november 2013 werden de windhoos en rukwinden van 5 februari 2013 erkend als algemene ramp. Voor Oost-Vlaanderen kunnen getroffenen uit Oosterzele een schadedossier indienen bij de gouverneur. De getroffenen hebben tot 28 februari 2014 tijd om een schadedossier in te dienen bij gouverneur Jan Briers. Getroffenen dienen eerst hun verzekering aan te spreken voor de vergoeding van de geleden schade. Daarna kunnen zij terecht bij het Rampenfonds waar uiteraard rekening zal gehouden worden met de vergoeding die de verzekering uitbetaalde. De dienst Rampenfonds zal samenwerken met de gemeente Oosterzele om de getroffenen te helpen met hun dossier. De gekende slachtoffers krijgen daarvoor eerstdaags een brief toegestuurd. Ze worden hierin uitgenodigd op een zitdag op 8 januari.