Skip to content

johan van bever

advertentie
De aanleg van een collector tussen Moortsele en Scheldewindeke wordt het grootste project ooit voor Oosterzele. Het ontwerp en de raming werden goedgekeurd.

Het afvalwater van een deel van Bottelare wordt samen met dit van Moortsele en een deel van Scheldewindeke gescheiden afgevoerd naar het waterzuiveringsstation in Scheldewindeke. Het afvalwater van Bottelare wordt in de Vijverstraat gepompt richting Rollebaan (langsheen een gracht voor regenwater). Via Tramstraat, Tramplein en Moortselestraat gaat het richting Van Thorenburglaan waar ter hoogte van het station een pompt geplaatst wordt om het water naar Spiegel te brengen. Voor de buffering van het regenwater komt er een extra bufferbekken aan het station waar nu borden en een container staan. Het afvalwater wordt via Dreef naar de waterzuivering gevoerd en neemt intussen ook het afvalwater uit de Meerstraat mee. Ook de Ginstberg krijgt nieuwe riolering.

Het gemeentebestuur maakt van de gelegenheid gebruik om bij het heraanleggen van de straat de fietser een afgeschermde plaats op de weg te geven. Op de as Van Thorenburglaan-Spiegel komen fietspaden voor een veilige fietsverbinding tussen Scheldewindeke en Moortsele. In de Moortselestraat wordt het voetpad vernieuwd. In de Meerstraat komt een dubbel richtingsfietspad. Voor de Dreef zijn de besprekingen nog bezig. Het is volgens schepen van Openbare Werken Christ Meuleman nog niet geweten of het fietspad daar links of rechts komt. Voor het overige wordt de bestaande toestand heraangelegd. Het totale project wordt geraamd op bijna 8 miljoen euro, het gemeentelijk aandeel op 1,2 miljoen euro.