Skip to content

johan van bever

advertentie
In Oosterzele pleit Open Vld plus voor de afschaffing van de gemeentelijke algemene bedrijfsbelasting en voor een substantiële verlaging van de algemene gemeentebelasting. De oppositiefractie zal zich bovendien ook met hand en tand verzetten tegen het schrappen van de renovatiesubsidies zeggen gemeenteraadsleden Luc Verbanck en Filip Michiels.

'De Oosterzeelse zelfstandigen, ondernemers en bedrijfsleiders verdienen een duwtje in de rug in deze moeilijke economische tijden. Daarom willen we de algemene bedrijfsbelasting afschaffen. Er wordt reeds meer dan 12 jaar beloofd om een tweede ambachtelijke zone te realiseren. Maar de realisatie zal nog enkele jaren op zich laten wachten. In het meerjarenplan merken we verder ook weinig of geen beleidsprioriteiten voor zelfstandigen in onze gemeente'.

De algemene gemeentebelasting bedraagt momenteel 62 euro voor een gezin en 40 euro voor een alleenstaande. 'Deze gemeentebelasting werd destijds in het leven geroepen om de kosten voor de afvalophaling te compenseren. Het bestuur zegt nu zelf maximaal in te zetten op het principe ‘de vervuiler betaalt’, dus willen we deze algemene gemeentebelasting verlagen. De twee voorstellen van belastingverlaging resulteren in een minderopbrengst voor de gemeente van 156.597 euro. Dit wordt zo goed als volledig gecompenseerd met de jaarlijks geraamde meerinkomst voor de gemeente van 150.000 euro door de verhoging van de tarieven voor de afvalophaling.

De kans dat de meerderheid voorstellen uit de oppositie overneemt is zo goed als onbestaande want dan moet de meerjarenbegroting helemaal aangepast worden en het is de bedoeling dat die woensdagavond gestemd wordt.