Skip to content

johan van bever

advertentie
De stad Zottegem heeft kennis genomen van de overeenkomst gesloten tussen de stad Gent en het slachthuis Adriaens in Velzeke om in het kader van het offerfeest rituele slachtingen te organiseren in het slachthuis Adriaens.
Onverdoofd slachten is enkel nog toegestaan in erkende slachthuizen zoals het slachthuis Adriaens en niet meer op tijdelijke slachtvloeren. In Gent kon door de nieuwe regelgeving onverdoofd slachten niet meer waardoor de stad Gent voor het offerfeest een oplossing heeft gezocht buiten zijn stadsgrenzen. 'De stad Zottegem is geen partij bij deze private overeenkomst' reageert biurgemeester Jenne De Potter (CD&V) 'De lokale politie van Zottegem zal in nauw overleg met de lokale politie van Gent en de integratiedienst van de stad Gent toezien op het correcte, wettelijk verloop van het offerfeest en zal ook in de onmiddellijke omgeving van het slachthuis permanent toezicht houden. Er mag geen hinder zijn. Zo is gevraagd aan het slachthuis Adriaens om bijkomende parkeerplaatsen mogelijk te maken'. Het offerfeest gaat door op 23, 24 en 25 september.