Skip to content

johan van bever

advertentie
De bibliotheek van Zottegem zal starten met voorleesnamiddagen, indien er voldoende vrijwilligers gevonden worden om het boek ter hand te nemen. Oppositiepartij N-VA/ZAP onderstreept het belang van voorleesuurtjes voor de kinderen. 'Onderzoeker en pedagoog Pedro De Bruyckere van de Arteveldehogeschool Gent concludeert uit diverse studies over huiswerkbegeleiding bij kinderen, dat huiswerkbegeleiding niets bijbrengt aan de resultaten van kinderen en jongeren' vertelt Rik Vandeputte (N-VA/ZAP). 'De Bruyckere concludeert dat er een hele grote positieve invloed op de schoolresultaten is wanneer de ouders, grootouders of andere opvoeders verhalen voorlezen aan kinderen vanaf jonge leeftijd. Hierdoor is er niet alleen een voorsprong in taalontwikkeling, maar heeft dit ook een heel gunstige invloed op de andere vakken. Eind november organiseren heel wat bibliotheken een voorleesweek. Ook de bibliotheek van Zottegem heeft daar de afgelopen jaren aan meegewerkt. Wij pleiten ervoor dat dit het ganse jaar doorgezet wordt'. Via sociale media en het stedelijk infoblad werd in juni al een oproep geplaatst om leesouders te zoeken. 'Het spreekt voor zich dat deze bijkomende, niet onbelangrijke dienstverlening; maar kans op slagen heeft indien er voldoende vrijwilligers worden gevonden' benadrukt schepen van nOderwijs Sandra De Roeck (sp.a).