Skip to content

johan van bever

advertentie
De stad Zottegem gaat twee elektronische informatieborden installeren.
Het is de bedoeling is om op die manier mededelingen en activiteiten op een zeer laagdrempelige manier aan het grote publiek kenbaar te maken. Op de borden zal informatie verschijnen over evenementen en acties georganiseerd door de stad, maar ook over grotere activiteiten in Zottegem en haar deelgemeenten, zoals braderijen of koopzondagen in hethandelscentrum. Daarnaast zijn de borden ook een nuttig communicatiekanaal in geval van noodsituaties. De elektronische borden, die minimaal 1,3 meter breed en 1 meter hoog moeten zijn, zullen geplaatst worden aan de bibliotheek aan het Egmontkasteel en aan het Administratief Centrum Sanitary. 'De keuze voor deze locaties is dubbel. Enerzijds is een sterke internetverbinding noodzakelijk voor de vlotte werking en aansturing van de panelen, anderzijds werd ook gekeken naar plaatsen waar veel passage is en die voldoende geografisch verspreid liggen. Daarenboven zijn beide locaties gelegen langs gemeentewegen. Het gewest staat immers weigerachtig tegenover de plaatsing van dergelijke borden langs gewestwegen.