Skip to content

johan van bever

advertentie
Het dossier van het ruimtelijk uitvoeringsplan Cantaert in Zottegem lijkt gedeblokkeerd. De gemeenteraad heeft het uitvoeringsplan definitief vastgesteld. Het wordt van kracht zodra het verschijnt in het Belgisch Staatsblad en dan kan het project gerealiseerd worden. De toewijzing van de verkoop is intussen ook rond na een juridisch conflict met een andere kandidaat koper. Die kan wel nog in beroep gaan maar de stad hoopt dat dit niet gebeurd. De Cantaert-site kwam de laatste maanden regelmatig in het nieuws door vandalisme en brandstichting. Ook bleek er nog gevaarlijk afval aanwezig te zijn. Het resterende afval wordt weggehaald en er wordt nu bekeken of de site als brownfield gesaneerd kan worden. Het gebied wordt omgezet tot woonzone. De aansluitende percelen in de omgeving van brouwerij De Klok werden in dat plan meegenomen. Er komen vier woonzones, elk met hun eigen karakter en een centrale ontsluitingsweg, en een parkzone met publiek groen. De fietsdoorsteek naar Bruggenhoek blijft bestaan. Een groene as verbindt de site De Klok met de beekvallei.