Skip to content

johan van bever

advertentie
Ruim vijftig geïnteresseerden kwamen de plannen voor de inrichting van net Beislovenpark in detail bekijken en opmerkingen geven.
Uit de vele suggesties bleek het veiligheidsaspect een sterk aandachtspunt. Zo vragen buurtbewoners het beperken van het doorgaand verkeer, het afschermen van de Bettelhovebeek op bepaalde plaatsen en het garanderen van ‘inkijk’ waardoor sociale controle mogelijk is. Ook het onderhoud was een gedeelde bezorgdheid. Er is vraag naar voldoende vuilbakken, een goed beheersplan, een hondentoilet, een openbaar composttoilet en voldoende doorgang voor buggy’s en rolstoelen. Tot slot zagen diverse aanwezigen er nog graag een petanquepleintje, voldoende fietsstallingen en aandacht voor kunst in openlucht. De realisatie van een verbinding met het Jan De Lichtepad zou de kers op de taart kunnen zijn. Al deze suggesties worden nu meegenomen in het overleg voor de opmaak van het definitieve ontwerp.