Skip to content

johan van bever

advertentie
Het stadsbestuur van Zottegem schonk aan alle personeelsleden een tas soep om de ‘dikketruiendag’ in de kijker te zetten. 
Om aandacht te vestigen voor de klimaatopwarming werd in alle gebouwen van de stad en in alle Zottegemse scholen de thermostaat 2 graden lager gezet. De dikketruiendag is reeds aan zijn 11de editie toe. Morgen is het exact elf jaar geleden dat het Kyotoprotocol in werking trad. De bedoeling van dit protocol was en is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De jaarlijkse dikketruiendag herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken die toen op de klimaatconferentie in Kyoto werden gemaakt en roept iedereen op om aandacht te besteden aan de grote uitdagingen van klimaatverandering. De milieudienst van Zottegem stuurde afgelopen week dagelijks energietips naar de personeelsleden om hun ecologische afdruk te verkleinen, gaande van het helemaal uitschakelen van elektrische apparatuur zoals printer of TV in plaats van gebruik te maken van de 'slaapstand' of 'stand-by'-modus, die onnodig veel energie verspillen, tot het zuinig en recto-verso printen en drinken uit een glas in plaats van een plastic beker.