Skip to content

johan van bever

advertentie
De Stad Zottegem besliste om voor meer dan 600.000 euro aan leningen vervroegd terug te betalen.
Het gaat voornamelijk om “dure leningen”, leningen die destijds werden afgesloten aan een rentevoet van meer dan 4%. "Gelet op de huidige renteniveaus die, afhankelijk van de looptijd schommelen tussen de 1 en de 2%, betalen we relatief veel intresten op deze leningen," vertelt schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V). "Vandaar de beslissing om deze vervroegd af te lossen. Hierdoor kunnen we deze rentelasten uitsparen. Bovendien heeft deze vervroegde aflossing een positief effect op onze schuldpositie. De totale uitstaande schuld daalt met 608.455 euro".