Skip to content

johan van bever

advertentie
De Oost-Vlaamse provincieraad keurde het nieuwe reglement goed met betrekking tot de toekenning van subsidies voor de doorstroom van personen met een arbeidsbeperking naar betaalde arbeid.
“In Oost-Vlaanderen zijn er bijna 2 100 personen met een arbeidsbeperking actief op de onbetaalde arbeidsmarkt," legt gedeputeerde Eddy Couckuyt uit. "Ook deze groep van mensen moet maximale kansen krijgen om een betaalde job te kunnen uitoefenen. Het provinciebestuur zet zich daarom, samen met het werkveld, in om de doorstroom van onbetaalde arbeid naar betaalde arbeid te verbeteren. We kennen een inspanningspremie doorstroom toe aan activerende organisaties en we lanceren een oproep voor drempelverlagende projecten.