Skip to content

johan van bever

advertentie
De NV Seniorenresidentie Mathilde wil in de Bontestraat in Sint-Maria-Oudenhove 167 assistentiewoningen bouwen. De buurtbewoners protesteren. In de plannen die in openbaar onderzoek liggen is sprake van 159 assistentiewoningen, verdeeld over verschillende bouwblokken. Op de website van de NV is er melding van 167 woningen. Die komen op een 1,6 hectare groot terrein op de hoek van de Lammerstraat met de Bonte in Sint-Maria-Oudenhove, vlakbij de grens met Lierde. De aanvraag is ingediend en het openbaar onderzoek is nu afgelopen. Vanuit de buurt kwamen 135 individuele bezwaarschriften binnen. Ook de natuurvereniging Stichting Omer Wattez heeft een bezwaar ingediend. Het is nu aan het schepencollege om zich over het project uit te spreken. "Het terrein ligt in een zone voor openbaar nut," zeggen de buurtbewoners. "Dat werd indertijd zo ingekleurd in het gewestplan omdat er ooit eens een kinderdagverblijf geweest is. Het stadsbestuur had echter de intentie om aan dat gebied een andere bestemming te geven. In de plannen zien we de bouw van assistentiewoningen met twee tot vier bouwlagen met een totale dakoppervlakte van 5.500 vierkante meter, middenin waardevolle agrarische gronden. Zo'n woonkazerne hoort hier niet thuis."