Skip to content

johan van bever

advertentie
De stad Zottegem stelt zich kandidaat voor een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de Sint-Martinuskerk in Oombergen en onmiddellijke omgeving. Hiermee bedoelt men de pastorietuin. Oppositiepartij Open vld reageert tevreden.
In het kerkenplan van de stad Zottegem is het de bedoeling om de kerk van Oombergen te herbestemmen. Nu krijgen steden en gemeenten de kans om in te stappen in een project van de Vlaamse overheid. Die voorziet via een projectbureau in een begeleidingstraject rond het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van kerken. Door in dit project te stappen willen het stadsbestuur en de kerkfabriek een nieuwe functie voor de kerk en de tuin onderzoeken en voorbereiden. Open vld kwam over de herbestemming van de parochiekerken al meermaals tussen tijdens gemeenteraden. "We pleiten al drie jaar voor de oprichting van een werkgroep die zich buigt over de vraag wat we met het overtollig kerkelijk patrimonium in Zottegem gaan doen" reageert gemeenteraadslid Bart Lateur. De liberalen willen de bespreking hiervan opentrekken naar een brede laag van de bevolking. "Maar het stadsbestuur en de kerkfabriek in Zottegem sluiten de deur voor de buitenwereld en regelen het onderling".