Skip to content

johan van bever

advertentie
De Stad Zottegem hangt een vangnet op voor organisatoren van openluchtactiviteiten. De stad wil hiervoor jaarlijks 5.000 euro voorbehouden. 
"Een aantal bovenlokale openluchtactiviteiten worden door de verenigingen gratis aan het publiek aangeboden, maar dergelijke activiteiten zijn bijzonder weersgevoelig," erkent schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V). "Om te vermijden dat zulke initiatieven zouden wegvallen als gevolg van slecht weer, wil de stad, binnen de budgettaire mogelijkheden, de organisatoren een vangnet aanbieden". Op de komende gemeenteraad wordt een subsidiereglement ter stemming voorgelegd. "Erkende verenigingen kunnen één keer per jaar een aanvraag tot subsidie indienen. Om nattevingerwerk te vermijden, moet de vereniging vooraf een dossier indienen met onder meer een sluitend financieel plan waaruit blijkt dat de openluchtactiviteit bij normale weersomstandigheden minstens uit de kosten komt. Bovendien wordt het advies van de Cultuurraad gevraagd om de aanvraag te beoordelen".