Skip to content

johan van bever

advertentie
Het stadsbestuur van Zottegem wil het oud schoolgebouw van Beisloven verkleinen en er dan een milieu-educatief centrum van maken. Hiervoor wordt nu een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd. Intussen wordt er al aan milieu-educatie gedaan met een bijenhotel.
Op de site Beisloven komt een groen speelterrein en het oude schoolgebouw wordt een Milieu Educatief Centrum. "Gezien het gebouw al vele jaren leeg staat, hebben we ons als stadsbestuur de vraag gesteld of de huidige constructie op een milieuvriendelijke, duurzame wijze kan gerenoveerd worden," schetst schepen vn Milieu leen Goossens (CD&V) de stand van zaken. "Of is het aangewezen de bestaande constructie te slopen en er een passieve nieuwbouw op te trekken? Solva heeft hiervoor een eerste, zij het vrij beperkte studie gemaakt. 4 criteria werden door hen bekeken: de ruimtelijke toestand, de bouwfysische staat, het energetisch aspect en het kostenplaatje. Uiteindelijk blijkt een alternatief scenario, namelijk het verkleinen van het bestaande gebouw en vervolgens renoveren volgens passiefnormen wellicht de beste oplossing". Om echter zeker te zijn dat dit technisch haalbaar is dient nu een bijkomend stabiliteitsonderzoek te gebeuren.