Skip to content

johan van bever

advertentie
Door een late levering van de nodige signalisatie worden de Bevegemse fietsstraten pas op 18 april ingevoerd als proefproject.
De fietsstraten zijn een proefopstelling, waardoor een definitieve wegmarkering nog niet aan de orde is. Verkeersborden zullen de zone voor de fietsers aanduiden, in plaats van een gemarkeerde strook op het wegdek. De eerste dagen van de proefopstelling zal de politie op cruciale punten zowel fietsers, automobilisten als voetgangers bewust maken van de gewijzigde verkeerssituatie. De buurtvereniging Bevegemse Buren plant nu ook een feestelijke optocht langs de fietsstraten en trage wegen in de buurt.op zondag 24 april vanaf 13.30 uur met start op de Bevegemse Vijvers. Verschillende buurtverenigingen, sportclubs en andere verenigingen springen mee op de kar.