Skip to content

johan van bever

advertentie
Sinds 1 juni is het OCMW van Zottegem gestart met een laatavondopening voor de Sociale Dienst aan de deinsbekestraat.  Het OCMW wil hiermee de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van haar dienstverlening verbeteren.  Concreet houdt dit in dat de maatschappelijk werkers van de Sociale Dienst van het OCMW Zottegem op donderdagavond beschikbaar zijn van 16u45 tot 19u.

De vroegere openingstijden verplichtten een aantal mensen om vakantie te nemen voor een bezoekje aan de sociale dienst. Met de invoering van de laatavonddienst wil men vanuit het OCMW voorkomen dat mensen afhaken van de hulpverlening omwille van praktische redenen.
De laatavonddiensten zijn dan ook bedoeld voor mensen die tijdens de kantooruren niet kunnen komen. Bovendien werd een nieuwe onthaalbalie voorzien.  Bedoeling van de nieuwe balie is om de hulpvragers beter op te vangen en een loket te voorzien waar men terecht kan tijdens de openingsuren.