Skip to content

johan van bever

advertentie
In de bibliotheek van Zottegem kan iedereen bibtas rond dementie ontlenen.

Die zit gevuld met informatie over dementie. Hiermee wil men de problematiek nog eens in de kijker zetten en vooral dementie nog meer uit de taboesfeer halen. De 'bibtas dementie' is een initiatief van de stuurgroep Dementievriendelijk Zottegem en de stadsbibliotheek. Iedereen die te maken krijgt met dementie binnen de leefomgeving, maar ook gewoon geïnteresseerden, kunnen er eentje meenemen. Men vindt in de tas de juiste informatie en een lijst met contactgegevens van verschillende diensten en organisaties. Wanneer men het Vlaamse gemiddelde doortrekt naar de stad, dan zijn er in Zottegem naar schatting 500 personen met dementie. In de selectie voor boeken werden zes groepen onderscheiden. Er zijn tassen die speciaal bedoeld zijn voor de mantelzorgers, voor professionelen, een tas rond jongdementie en tassen voor kleuters, kinderen en jonge tieners. Er zitten telkens enkele boeken in de tassen en er staat vermeld welke andere boeken in de bibliotheek nog aanwezig zijn. In sommige tassen zitten dvd's, soms informatieve en soms ook speelfilms over dementie.