Skip to content

johan van bever

advertentie
De Provincie Oost-Vlaanderen wil een dijklichaam bouwen op de Molenbeek in Velzeke.


Het herinrichtingsplan voor de Molenbeek dateert intussen al van 2007.en bevat maatregelen voor de waterberging, het peilbeheer en de vismigratie voor de Driesmolen in Velzeke. Een ontwerpplan voor de realisatie van een vistrap en een dijklichaam ter hoogte van de Driesmolen werd, in samenspraak met de eigenaars opgemaakt. Een dijklichaam is een opgeworpen massa aarde die een dijk vormt. Het dijlichaam komt op het perceel van deze aanpalende eigenaars. De eigenaars wensen het stuk waarop het dijklichaam komt niet te verkopen, maar gaan akkoord met de vestiging van een erfdienstbaarheid. De aanleg van het dijklichaam is noodzakelijk voor de lager gelegen watermolen. De molen is een beschermd gebouw. De realisatie van de vistrap mag de molen niet hypothekeren.