Skip to content

johan van bever

advertentie
Wie volgend jaar een afvalarm evenement organiseert, kan hiervoor een mooie subsidie krijgen.


De gemeenteraad van Zottegem keurde een reglement goed om verenigingen of scholen te belonen als ze een positieve bijdrage leveren in het afvalarm maken van evenementen. "Iedereen mag zijn project indienen, zolang het secretariaat maar op het grondgebied van Zottegem gelegen is," vertelt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). "De grote organisaties, waarvoor een bijzonder nood- en interventieplan wordt opgemaakt, kunnen niet deelnemen. Evenementen die in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld muziekoptredens, sportwedstrijden, eetfestijnen, buurtfeesten of schoolfeesten en het evenement moet in Zottegem plaatsvinden." Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via de website van de stad en dient digitaal ingestuurd te worden bij de milieudienst. Deze dienst onderzoekt dan alle aanvragen en legt die voor aan het schepencollege. De beste drie organisaties krijgen een premie, respectievelijk van 500, 300 en 200 euro. Het reglement is geldig voor alle evenementen die in 2017 georganiseerd worden.