Skip to content

johan van bever

advertentie
Groen Zottegem wil nagaan of het systeem van autodelen kan aangeboden worden. Het stadsbestuur is het idee genegen.

"Autodelen is een systeem waarbij verschillende mensen één of meerdere personenwagens gebruiken," legt gemeenteraadslid Heidi Schuddinck (Groen) uit.. "Het is een eenvoudige formule waarbij op een of meerdere vaste standplaatsen in de stad auto’s ter beschikking staan. Autodelen verlost mensen die niet zoveel moeten rijden van alle kopzorgen die een eigen auto met zich meebrengt zoals onderhoud, herstellingen f autokeuring. Cambio neemt alles voor haar rekening. Bovendien vervangt een deelauto 8 tot 12 particuliere auto’s. Autodelen is dus beter voor het leefmilieu en de parkeerdruk."