Skip to content

johan van bever

advertentie
Er zijn momenteel geen grote overlastproblemen meer in de stationsbuurt van Zottegem.


Dat is ooit wel anders geweest. De stationsomgeving in Zottegem is een van de locaties op het grondgebied van de politiezone waaraan bijzondere aandacht wordt besteed omwille van de verhoogde kans op overlast. Er werd nu een eerste themavergadering rondom de veiligheid en leefbaarheid in de stationsomgeving van Zottegem georganiseerd. Naast burgemeester Jenne De Potter (CD&V) namen ook vertegenwoordigers van de lokale politie, de NMBS, het scholenoverleg ZOHEOO en een paar bewoners uit de stationsomgeving aan die vergadering deel. Allen kwamen tot de conclusie dat er eigenlijk geen grote overlastproblemen zijn in de stationsomgeving van Zottegem; wel dient er blijvende aandacht, toezicht en overleg te zijn.