Skip to content

johan van bever

advertentie
De inwoners van Zottegem wordt gevraagd hun idee te geven over de trage wegen.


Zottegem werkt samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen aan een herstel- en ontwikkelingsplan van de trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor de mening van onder meer Inwoners, verenigingen, jongeren en landbouwers. Alle gebruikers van deze wegen worden opgeroepen om mee te helpen denken over de toekomst van het netwerk trage wegen. Een tijd geleden verkenden vrijwilligers de trage wegen op het terrein in de deelgebieden Erwetegem-Centrum en Godveerdegem-Grotenberge-Leeuwergem. Alle gegevens werden gebundeld op een kaart. Aan de hand van een evaluatiebundel kan men nu reageren en voorstellen doen voor het toekomstig tragewegenbeleid. Achteraf worden alle opmerkingen en suggesties gebundeld. Samen met een werkgroep worden daarna alle wenselijke ingrepen bepaald. Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een actieplan voor de trage wegen, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan. www.rlva.be/tragewegenzottegem