Skip to content

johan van bever

advertentie
Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvlieghe (CD&V) trekt 50.000 euro uit voor extra ontmoetingsruimte in Oombergen en Sint-Lievens-Houtem.De minister wil hiermee de leefbaarheid van het platteland verhogen via Platteland Plus, een subsidieprogramma in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. “Het platteland wordt op diverse manieren beleefd," legt Schauvlieghe uit. "Van werken en wonen tot ontspannen en genieten. Het combineren van die verschillende functies gaat soms ten koste van de sociale cohesie. Lokale overheden of verenigingen die zich inzetten om de (be)leefbaarheid van het platteland te verhogen, geef ik daarom graag een financieel duwtje in de rug.” In Oombergen wil de kerkfabriek van de verwilderde pastorietuin een waardevolle ontmoetingsplaats maken waar kinderen kunnen ravotten en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Activiteiten binnen het Oombergse verenigingsleven moeten ook hier kunnen plaatsvinden. Door dit project wordt de site tegelijk gevrijwaard van privatisering. Het project krijgt 25.000 euro.. In Sint-Lievens-Houtem wil het gemeentebestuur via een participatietraject investeren in de uitbouw van duurzame infrastructuur zoals picknicktafels, banken en spelelementen in de dorpskernen en langsheen het trage-wegennetwerk. Naast dit ‘materiële’ aspect zullen de buurtbewoners ook acties kunnen voorstellen rond het thema ‘ontmoeten’. Ook dit project krijgt 25.000 euro.