Skip to content

johan van bever

advertentie
De Provincie Oost-Vlaanderen plant een saneringsruiming van het bufferbekken op de Bettelhovebeek in Zottegem.


Vlak voor de monding van de waterloop in de Molenbeek bevindt zich een bufferbekken. Het bufferbekken werd in 1981 aangelegd door de stad om wateroverlast ter hoogte van de Beugelstraat tegen te gaan. Het bufferbekken werd in 2003 door stad Zottegem volledig geruimd, maar is momenteel opnieuw volledig toegeslibd. De vereiste buffercapaciteit is niet meer beschikbaar. Een nieuwe ruiming dringt zich op. Door het PCM werden in december vorig jaar analyses uitgevoerd waaruit blijkt dat het slib vervuild is. In de toekomst zal het bufferbekken bijkomend ingezet worden voor natuurdoeleinden. De totale kostprijs wordt geraamd op 224.981 euro.