Skip to content

johan van bever

advertentie
De gewestweg N42a, de Gentsesteenweg, wordt overgedragen aan de Stad Zottegem. Dat werd immers een lokale weg sinds de aanleg van de N42.


"Het eerste werk is om de weg veiliger te maken," reageert N-VA/ZAP-fractieleider Matthias Diependaele. "“Buurtbewoners klagen al jaren over overdreven snelheid en gevaarlijke situaties voor zwakke weggebruikers. Het snelheidsregime van 50km/u lijkt meer theorie dan praktijk. In de buurt wonen vele jonge gezinnen en is er de school van Grotenberge. Daarom ijvert N-VA-ZAP al meer dan een jaar voor een snelle overdracht zodat de stad snelheidsremmende maatregelen kan nemen.” Er is nu toch een akkoord en de overdracht werd nu ook goedgekeurd door de gemeenteraad. Het Gewest gaf ook een subsidie voor de herinrichting van de schoolomgeving van het Onze-Lieve-Vrouwcollege Campus Grotenberge. De raming van de kosten van deze werken bedraagt 661.882 euro, waarvan Vlaanderen 429.242 euro op zich zal nemen. Samen met de eerder afgesproken 200.000 euro bedraagt de totale subsidie nu 628.142 euro. Aan de school komen verhoogde aanliggende fietspaden voorzien en twee wegversmallingen om de snelheid te reduceren en het wegvak te beveiligen."