Skip to content

johan van bever

advertentie
De Jongsocialisten van Zottegem vragen het stadsbestuur een repetitielokaal voor muziekgroepjes. Om dat kracht bij te zetten lieten de jongeren een groepje repeteren op het marktplein.

"We moeten onze Zottegemse bands de mogelijkheid even om elke week een repetitieruimte dichtbij huis te gebruiken," meent Louie Van Rijsselberge. "Momenteel ondervinden muzikanten heel wat moeilijkheden om met hun groep te repeteren. Nergens in Zottegem is een openbare plek waar bands een lokaal kunnen gebruiken of huren. Er moet uitgeweken worden naar omliggende steden en gemeenten. Maar de repetitieruimtes in onze provincie zijn schaars en die zijn meestal allemaal bezet. Jonge artiesten worden bovendien extra getroffen omdat ze niet beschikken over een auto om buiten Zottegem te gaan repeteren of om een drumstel te vervoeren".