Skip to content

johan van bever

advertentie
Het woonerf in het stadscentrum van Zottegem breidt uit met twee straten. Intussen zijn de herstellingswerken in het centrum gestart en wordt nagedacht over het breder maken van het winkelcentrum.
Sinds de herinrichting van het stadscentrum is het winkelgebied een zogenaamd woonerf. Dat is een plaats waar de snelheid beperkt is tot 20 km per uur en waar voetgangers en fietsers altijd voorrang hebben. Nu komt daar het eerste gedeelte van de Hospitaalstraat, tot aan de Rhetorica, en de Nieuwstraat bij. "Dat zijn straten die heel nauw aansluiten bij het kernwinkelgebied," vertelt schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V). "We gaan in die straten de inrichting aanpassen met beugels en paaltjes en de juiste signalisatie plaatsen. De bedoeling is ook dat het wegdek in de Hospitaalstraat op een niveau komt, maar dat is een werk dat pas later zal uitgevoerd worden. Er zijn nog meer straten die in aanmerking komen om woonerf te worden. We willen stilaan het winkelcentrum breder maken."