Skip to content

johan van bever

advertentie
Vanaf 1 januari moeten de gebruikers van de stedelijke ontmoetingscentra in Zottegem sorteren en zelf  instaan voor de verwijdering van hun afval. 

De gebruikers hebben de keuze. "Ofwel nemen ze hun afval na afloop van het evenement zelf mee naar huis, ofwel kan er een beroep gedaan worden op containers die door ILVA op aanvraag ter beschikking gesteld worden," legt schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V) uit. "We voeren deze nieuwe maatregel in om de gebruikers van onze infrastructuur ertoe aan te zetten om meer te sorteren. Hoe meer we sorteren, hoe meer we kunnen recycleren. We willen iedereen stimuleren om hun evenement zo afvalarm mogelijk te organiseren. We doen dit door hen financieel te belonen. Hiervoor werd een wedstrijdreglement uitgewerkt. De winnaar ontvangt een premie van 500 euro. Het reglement kan bekomen worden op de milieudienst en is te raadplegen op de website www.zottegem.be."