Skip to content

johan van bever

advertentie
In de strijd tegen isolatie en eenzaamheid zan het OCMW van Zottegem meer senioren de weg naar het internet tonen. De dienst animatie werkt een voorstel uit om bewoners van het Woonzorgcentrum een tablet ter beschikking te stellen.


"Als we het materiaal ter beschikking stellen en de bewoners vertrouwd maken me sociale media kunnen we vereenzaming tegengaan”, zegt raadslid Rik Vandeputte (N-VA/ZAP). "Het is een jammerlijke vaststelling dat veel ouderlingen in onze maatschappij de weg naar het wereldwijde web en in het bijzonder de sociale media nog niet volledig gevonden hebben. Dat gaat vooral op voor senioren die nog thuis wonen, maar evenzeer voor zij die in een rust- en verzorgingstehuis of serviceflats resideren. Dat kan leiden tot vereenzaming in een wereld die alsmaar meer via digitale weg verloopt." "Het is inderdaad zo dat sommige bewoners geen of nauwelijks bezoek krijgen van familie of vrienden," zgt OCMW-voorzitter Kurt De Loor (SP.A).. "Slechts 1 van onze bewoners heeft een eigen laptop op de kamer. In het Lokaal Dienstencentrum staat wel een PC en we organiseren beginnerscusussen. Ervaring leert dat slechts weinig bewoners die cursussen bijwonen. We zullen nu extra inspanningen doen om onze bewoners naar die cursussen te lokken. Onze dienst animatie suggereert om tablets ter beschikking te stellen en zal hieromtrent nu een voorstel uitwerken.