Skip to content

johan van bever

advertentie
De Moelde zal voortaan enkel toegankelijk zijn voor landbouwverkeer, voetgangers, fietsers en ruiters. De jeugdafdeling van voetbalclub KSV Sottegem maakt zich zorgen want die wil deze weg als ontsluitingsweg gebruiken.

De Moelde is een onverharde landbouwweg en wordt vaak gebruikt als sluipweg om het kruispunt Tweekerkensraat-Kloosterstraat te omzeilen. Daarom wil het stadsbestuur het gewone autoverkeer uit de straat bannen. "Er bestaat nu ongerustheid bij de jeugdwerking van KSV Sottegem," zegt gemeenteraadslid Brecht Cassiman (N-VA/ZAP). "Het is inderdaad zo dat sluipverkeer in die straat niet gewenst is maar het jeugdvoetbal zou deze weg graag gebruiken. Momenteel is er slechts een smalle toegangsweg tot de jeugdterreinen via de Kloosterstraat. Die toegang is amper breed genoeg voor een wagen. Op die manier is geen vlotte doorstroming onmogelijk en bij tegenliggers moet er telkens iemand terug achteruit. De club wil nu een uitweg via Moelde om langs die weg de terreinen te verlaten richting Tweekerkenstraat. Daarom wordt het stadsbestuur gevraagd die weg toegankelijk te houden voor het voetbal. Door het nieuwe politiereglement kan dat niet meer." Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) toont zich bereid het voorstel van de voetbalclub te onderzoeken maar benadrukt dat hieromtrent nog geen enkele vraag van de club is gekomen. "Er zit een erfdienstbaarheid in de weg. Een stuk van Moelde is private eigendom. We kunnen hierover nu nog geen beslissingen nemen. We moeten dit eerst ten gronde onderzoeken. Het politiereglement kan dan gerust terug gewijzigd worden."