Skip to content

johan van bever

advertentie
Ivan Gaublomme staat klaar met een tweede plan voor de seniorenresidentie Mathilde in de Bontestraat in Sint-Maria-Oudenhove. Het vorige plan werd geweigerd door Stad en Provincie na buurtprotest.
Met het tweede plan komt Ivan Gaublomme tegemoet aan de bezwaren van de buurtbewoners. Die vonden het project te grootschalig in de landelijke omgeving, het stuk tussen de Bontestraat en de Lammerstraat. Ze verzamelden 135 bezwaarschriften. Het stadsbestuur keurde het project af en die beslissing werd gevolgd door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. "De Provincie laat in zijn besluit duidelijk verstaan dat een kleinschaliger project wel kan," begint Gaublomme. "Dus heb ik een nieuw plan klaar waarin het blok langs de Lammerstraat weggevallen is. Die hoek blijft volledig bouwvrij en het project dat oorspronkelijk uit 169 assistentiewoningen bestond, is gereduceerd tot 89 woningen." In een eerste fase zullen er 57 woningen gebouwd worden waarvan er 30 nu verkocht worden. Voordat de bouw kan starten, moet er natuurlijk gewacht worden op de goedkeuring van het stadsbestuur en de vergunningen. Dat kan nog wel enkele maanden duren.